Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
हिमाल राई रोजगार संयोजक रोजगारी शाखा 9804313633
मिनवहादुर ठकुरी सहायकस्तर पाँचौ जिन्सी शाखा 9842075975
लुकनाथ पोखरेल सहायकस्तर पाँचौ योजना शाखा 9852052566
रामऔतार साह कानु कम्प्युटर अपरेटर विविध ९८४४१२६२७८
खड्ग नारायण श्रेष्ठ सहायकस्तर चौथो आर्थिक प्रशासन ९८६२१६६१२८
शुबास घिमिरे सहायकस्तर चौथो प्रशासन शाखा ९८४२३५६१७३
दिपकराज आचार्य सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८६२३५५७४०
देब कृष्ण यादव सव.इन्जिनियर ९८०८५९९१५९
सन्तोष के.सी सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा 9843389094
मनीला तामाङ सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८१७०४५३६६
इन्द्र प्रसाद पराजुली सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८०४०५२७२४
निसा खडका असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८६३३८६५६४
युवराज तिम्सीना असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८६१३५१९४७
बल बहादुर बस्नेत असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा
सुरेन्द्र कुमार राई फोहोेर मैला व्यवस्थापक योजना/वातावरण सरसफाई ९८५२०४९२७९
भुपेन्द्र तिम्सिना सूचना संयोजक सुचना शाखा ९८५२६७५७४९
दिपक राई कानूनी सल्लाहकार कानूनी सहायता शाखा ९८५१०६३०२२
कबिता राई कार्यालय सहयोगी राजश्व शाखा ९८४२१३१०८०
सनम नेपाल कार्यालय सहयोगी प्राबिधिक शाखा ९८४२५७४१२३
दया राजवंशी कार्यालय सहयोगी आर्थिक प्रशासन शाखा ९८०७३८१९८०
इन्द्र सुब्बा कार्यालय सहयोगी प्रशासन / दर्ता चलानी ९८०४०४८८४९
इन्दिरा ढकाल कार्यालय सहयोगी प्रशासन / दर्ता चलानी ९८४२१३४२२४
विश्वमणि निरौला कार्यालय सहयोगी कानूनी सहायता शाखा ९८६२३१४३८६
राजेश भट्टराई सहायक कम्प्युटर अपरेटर - -
इन्द्र खतिवडा ह.स.च - ९८६२०२७५७५
भिष्म न्यौपाने ह.स.च - ९८०८५२९९२३
रोशन राई ह.स.च - ९८११०९४१८४
रमेश खतिवडा एम्बुलेन्स चालक - ९८६२३५५७०१
पदमलाल न्यौपाने एम्बुलेन्स चालक स्वास्थ्य शाखा ९८१९३४२८८८
सान बहादुर लिम्बु सुरक्षा रक्षक सुरक्षा शाखा ९८११०४४५२५
बल बहादुर गौतम सुरक्षा रक्षक सुरक्षा शाखा ९८१०५०९०४२
चुडामणी दाहाल कार्यालय सहयोगी सुरक्षा शाखा ९८१९३६०५४४
दुर्गामाया लामिछाने कार्यालय सहयोगी प्रशासन / दर्ता चलानी ९८४२३००५४२
नर बहादुर मगर ट्याक्टर चालक फोहोरमैला ब्यवस्थापक शाखा ९८०५३६२७४३
बिनोद कुमार ट्याक्टर चालक फोहोरमैला ब्यवस्थापक शाखा -