News and Notices

अनलाइन घटना दर्ता प्रणाली

अनलाइन घटना दर्ता प्रणाली (जन्म, मृत्यु,विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाँई)

निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रममा सहभागिता बारेकाे सुचना

मिति २०७३।१२।२८ र २९ गते हुने मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा सहभािगताकाे लागि  निम्न नामावली गरेका ब्यतिहरूलाइ छनाैट गरिएकाेले, यहाहरूलाइ अादर्श उच्च मा.वि विराटनगरमा उपस्थितिकाे लागी जानकारी गराइन्छ

Pages