Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
हिमाल राई रोजगार संयोजक रोजगारी शाखा ablazewanted331@gmail.com 9804313633
बिनोद पराजुरी कम्प्युटर अपरेटर योजना शाखा 9842710435
लुकनाथ पोखरेल सहायकस्तर पाँचौ योजना शाखा 9852052566
प्रदिप काफ्ले सव इन्जिनियर रोजगार सेवा केन्द्र pradeepkafle7@gmail.com 9842581822
रन्जित राजवन्सी असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ranjitrajbanshi368@gmail.com 9805317218
शुबास घिमिरे सहायकस्तर चौथो प्रशासन शाखा ९८००९२३१०७
समिर प्रसाद काफ्ले सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा sameer.kafle9@gmail.com 9849741266
देब कृष्ण यादव सव.इन्जिनियर ९८०८५९९१५९
मनीला तामाङ सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८१७०४५३६६
इन्द्र प्रसाद पराजुली सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८०४०५२७२४
निसा खडका असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८६३३८६५६४
युवराज तिम्सीना असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८६१३५१९४७
बल बहादुर बस्नेत असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा
सुरेन्द्र कुमार राई फोहोेर मैला व्यवस्थापक योजना/वातावरण सरसफाई ९८५२०४९२७९
भुपेन्द्र तिम्सिना सूचना संयोजक सुचना शाखा ९८५२६७५७४९
कमलबहादुर भट्टराई वडा सचिव १ नं. वडा कार्यालय ९८४२०३३०४७
इन्दु सुवेदी वडा सचिव २ नं. वडा कार्यालय ९८६३६२२७५६
जित बहादुर लिम्बु वडा सचिव ३ नं. वडा कार्यालय ९८६७९९८४९९
ललिता लावती वडा सचिव ४ नं. वडा कार्यालय ९८६०६२७०२९
रोशन पोखरेल वडा सचिव ५ नं. वडा कार्यालय ९८४२३३६१८४
मिनाकुमारी वर्मा वडा सचिव ६ नं. वडा कार्यालय ९८४२०९०२४२
सरोज भट्टराई वडा सचिव ७ नं. वडा कार्यालय ९८४२९३२०३०
लिलाराज भट्टराई वडा सचिव ८ नं. वडा कार्यालय ९८४२१००९७०
इन्द्र खतिवडा ह.स.च - ९८६२०२७५७५
भिष्म न्यौपाने ह.स.च - ९८०८५२९९२३
रोशन राई ह.स.च - ९८११०९४१८४
रमेश खतिवडा एम्बुलेन्स चालक - ९८६२३५५७०१
पदमलाल न्यौपाने एम्बुलेन्स चालक स्वास्थ्य शाखा ९८१९३४२८८८
सान बहादुर लिम्बु सुरक्षा रक्षक सुरक्षा शाखा ९८११०४४५२५
बल बहादुर गौतम सुरक्षा रक्षक सुरक्षा शाखा ९८१०५०९०४२
चुडामणी दाहाल कार्यालय सहयोगी सुरक्षा शाखा ९८१९३६०५४४
दुर्गामाया लामिछाने कार्यालय सहयोगी प्रशासन / दर्ता चलानी ९८४२३००५४२
नर बहादुर मगर ट्याक्टर चालक फोहोरमैला ब्यवस्थापक शाखा ९८०५३६२७४३
बिनोद कुमार ट्याक्टर चालक फोहोरमैला ब्यवस्थापक शाखा -
दिर्घराज राय वडा सचिव ९ नं. वडा कार्यालय ९८४२१४११८८