पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको कार्यालय, पथरी, मोरङबाट जारी गरिएको सूचना।

Supporting Documents: