पथरी शनिश्‍चरे नगरपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९