पुरानो कवाडीजन्य सामग्री लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना।