पूर्व प्राथमिक कक्षा सञ्चालन कक्षा / तह थप अनुमति, स्थान परिवर्तनका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना।