भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मोरङको सूचना।।। प्रजनन योग्य बोकाहरुको उपलब्धताको श्रोत यकिन गर्न आवेदन सम्बन्धि सुचना ।।