मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत प्रशासन तर्फ चौथो तहको लागी लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना।