यस नगरपालिकामा सफल हुनु भएका उम्मेदवारहरूकाे नामावलि

Supporting Documents: