रेडक्रसको २ दिने गोष्ठी सम्पन्न पथरी शनिश्चरे, २२ फागुन