सीपमुलक तालिमको लागि आवेदन भर्ने सुचना प्रकाशित मितिः २०८०।१२।१९