८ नं. वडाले ४५ जना विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामाग्री प्रदान गर्दै