वडा नंः ६

नाम पद मोवाइल नं.
जयबहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष ९८५२०२६९६०
जिवछ राई वडा सदस्य ९८१९०३३४२६
बमबहादुर  खत्री वडा सदस्य  
सरस्वती पाण्डे वडा सदस्य ९८०४०१६२०६
मिना बर्मा वडा सचिव ९८४२०९०२४२
Undefined
Ward Contact Number: 
९८४२०९०२४२
Weight: 
0