कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
श्री अम्बिका प्रसाद धमला प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ambika2021321@gmail.com 9852062111
श्री शालिग्राम काफ्ले उपसचिव शिक्षा 9842069501
शान्त बहादुर थापा लेखा अधिकृत लेखा 9842042624
केशवदेवी धमला अधिकृतस्तर छैटौं सहकारी 9842062488
शिव कुमार राई अधिकृतस्तर छैटौं योजना 9844649194
तारा प्रसाद ढकाल अधिकृतस्तर छैटौं प्रशासन 984200574
सरोज भट्ट अधिकृतस्तर छैटौं आन्तरीक लेखा परीक्षण 9840660547
नविन खुलाल अधिकृतस्तर छैटौं शिक्षा शाखा 9842128820
कमल प्रसाद पौडेल आर्किटेक्ट ईन्जिनियर घरनक्सा शाखा 9862687579
कृष्ण प्रसाद कोइराला सिभिल ईन्जिनियर योजना शाखा 9852835989
दिपक जंग गुरुङ सूचना प्रविधि अधिकृत सुचना प्रविधि शाखा deepakjunggurung2001@gmail.com 9802776970
हिमाल राई रोजगार संयोजक रोजगारी शाखा 9804313633
मिनवहादुर ठकुरी सहायकस्तर पाँचौ जिन्सी शाखा 9842075975
लुकनाथ पोखरेल सहायकस्तर पाँचौ योजना शाखा 9852052566
रामऔतार साह कानु कम्प्युटर अपरेटर विविध ९८४४१२६२७८
खड्ग नारायण श्रेष्ठ सहायकस्तर चौथो आर्थिक प्रशासन ९८६२१६६१२८
शुबास घिमिरे सहायकस्तर चौथो प्रशासन शाखा ९८४२३५६१७३
दिपकराज आचार्य सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८६२३५५७४०
देब कृष्ण यादव सव.इन्जिनियर ९८०८५९९१५९
सन्तोष के.सी सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा 9843389094
मनीला तामाङ सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८१७०४५३६६
इन्द्र प्रसाद पराजुली सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८०४०५२७२४
निसा खडका असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८६३३८६५६४
युवराज तिम्सीना असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८६१३५१९४७
बल बहादुर बस्नेत असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा
सुरेन्द्र कुमार राई फोहोेर मैला व्यवस्थापक योजना/वातावरण सरसफाई ९८५२०४९२७९
भुपेन्द्र तिम्सिना सूचना संयोजक सुचना शाखा ९८५२६७५७४९
कमलबहादुर भट्टराई वडा सचिव १ नं. वडा कार्यालय ९८४२०३३०४७
इन्दु सुवेदी वडा सचिव २ नं. वडा कार्यालय ९८६३६२२७५६
जित बहादुर लिम्बु वडा सचिव ३ नं. वडा कार्यालय ९८६७९९८४९९
ललिता लावती वडा सचिव ४ नं. वडा कार्यालय ९८६०६२७०२९
रोशन पोखरेल वडा सचिव ५ नं. वडा कार्यालय ९८४२३३६१८४
मिनाकुमारी वर्मा वडा सचिव ६ नं. वडा कार्यालय ९८४२०९०२४२
सरोज भट्टराई वडा सचिव ७ नं. वडा कार्यालय ९८४२९३२०३०
लिलाराज भट्टराई वडा सचिव ८ नं. वडा कार्यालय ९८४२१००९७०