डाँस खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्य रोकिएको सम्बन्धी सूचना।