दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

पथरी बजार हाट तथा गुद्री
पथरी शनिश्चरे नगरपालिका भरी कवाडी, वनकस, जडिबुटी तथा कानूनले निषेध नगरेका मृत जीवजन्तुका हाड, सिङ, खुर, छाला लगायतका सामग्रीको कारोबारमा लाग्ने कर संकलन ठेक्का