दर्ता गर्न

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासन
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा समितिको कार्यालय तथा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन
  • आवश्यक कागजात