नगरपालिकाको १५ औं नगरसभा सम्पन्न पथरी शनिश्चरे, असार १०