पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४