पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको मिति २०८०/१०/२२ गतेको खडा रुखहरु लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना अनुसार तोकिएको शर्त तथा बन्देजहरु

Supporting Documents: