पथरी शनिश्चरे नगरपालिका आर्थिक विकास समितिका आ.ब.०७८/७९ मा गरिने कार्यक्रमहरु सबैमा जानकारीकाे लागि अनुराेध छ ।