पथरी शनिश्चारे नगरपालिकाको गरिब घरपरिवार पहिचान सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना।