पथरीशनिश्चरे नगरपालिका काे अा.ब. २०७३।७४ मा वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भताकाे विवरण