पथरी शनिश्‍चरे नगरपालिकाको घर नक्सा सम्बन्धि जरुरी सूचना।