ब्याग र दालमोट भूजिया तालिम अनुगमन् पथरी शनिश्चरे, २१ फागुन