सपिङ कम्प्लेक्स ठेक्काको प्रक्रिया स्थगित गरिएको सूचना।