सिप विकास तालिम सञ्चालनको लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धि सूचना।।