सुंगुर/बंगुरमा लाग्‍ने अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोगको सजगता अपनाउने बारे सूचना।