१० नं वडा समितिको कार्यालय

नाम पद मोवाइल नं
श्री जिबन खतिवडा वडा अध्यक्ष ९८५२०२३९३५
श्री दिल बहादुर कार्की वडा सदस्य ९८०४०४०२८७
श्री विर बहादुर बस्नेत वडा सदस्य ९८०८४०४२२३
श्री मिना कुमारी तामाङ वडा सदस्य ९८०५३९२७५५
श्री मन कुमारी विश्वकर्मा वडा सदस्य ९८१०५१०८४९
श्री सरोज भट्टराइ वडा सचिव ९८४२९३२०३०

 

 

 

 

 

 

क्षेत्रफलः ५.८७ वर्ग कि.मि

Nepali
Population: 
महिलाः ३३५५ पुरुषः ३७७१ जम्माः ७१२६
Ward Contact Number: 
९८२३५१५८४३
Weight: 
0