४ नं वडा समितिको कार्यालय

नाम पद मोवाइल नं.
गोबिन्दबहादुर भण्डारी वडा अध्यक्ष ९८४२०८५९३६
अम्बरबहादुर बराईली वडा सदस्य ९८४२५९८४५९
तुलसादेवी दर्जी वडा सदस्य ९८०५३३९४४३
दिलु मगर वडा सदस्य ९८०४००५१६२
खड्ग बहादुर सुस्लीङ मगर वडा सदस्य  
भद्रमान विश्वकर्मा कार्यापालिका सदस्य ९८४२०७७८१०
पर्बत शाह वडा सचिब ९८६२१८५३९५
Undefined
Ward Contact Number: 
९८६२१८५३९५
Weight: 
0