७ नं वडा समितिको कार्यालय

नाम पद मोवाइल नं.
कपिलमणी ढकाल वडा अध्यक्ष ९८४२३६७४१२
काशीराज राई वडा सदस्य ९८०५३०७५२०
बिर्खबहादुर पिठाकोटे वडा सदस्य ९८०३३९३०४९
मैनाकुमारी राई लिम्बु वडा सदस्य ९८०५३७३६१४
सरोज भट्टराइ कार्यापालिका सदस्य ९८४२९३२०३०
Undefined
Ward Contact Number: 
९८४२९३२०३०
Weight: 
0