७ नं वडा समितिको कार्यालय

नाम पद मोवाइल नं.
श्री उद्धवराज बस्नेत वडा अध्यक्ष ९८५२०८८८६९
श्री सपना राई वडा सदस्य ९८४५४५०३७०
श्री उषा लम्जेल वडा सदस्य ९८१८१७०६०१
श्री मणि कुमार लिम्बू वडा सदस्य ९८१६३९७०७२
श्री नरेश बहादुर राई वडा सदस्य ९८१९०५२६९४
श्री ललिता लावति वडा सचिव ९८५२०३०५५२

 

 

 

 

 

 

क्षेत्रफलः ८.३ वर्ग कि.मि

Nepali
Population: 
महिलाः २४७१ पुरुषः २९२० जम्माः ५३९१
Ward Contact Number: 
९८५२०३०५५२
Weight: 
0