७ नं वडा समितिको कार्यालय

नाम पद मोवाइल नं.
उद्धवराज बस्नेत वडा अध्यक्ष 9852088869
सपना राई वडा सदस्य 9845450370
उषा लम्जेल वडा सदस्य 9818170601
मणि कुमार लिम्बू वडा सदस्य 9816397072
नरेश बहादुर राई वडा सदस्य 9819052694
सरोज भट्टराइ वडा सचिव 9842932030
Nepali
Ward Contact Number: 
९८४२९३२०३०
Weight: 
0