८ नं वडा समितिको कार्यालय

नाम पद मोवाइल नं.
बाबुराम दाहाल वडा अध्यक्ष ९८४२१४२६६५
शुक्रराज कुरुङवाङ वडा सदस्य ९८४२०५०३५१
सिर्जना भट्टराई वडा सदस्य ९८४२५३१४७७
खेमराज गौतम वडा सदस्य ९८४२०७४६१४
मुनादेबी गजमेर वडा सदस्य ९८०७३६६४२२
गीता विश्वकर्मा कार्यापालिका सदस्य ९८४१६२८१६४
ललिता लावति वडा सचिव ९८५२०३०५५२
Undefined
Ward Contact Number: 
९८५२०३०५५२
Weight: 
0