९ नं वडा समितिको कार्यालय

नाम पद मोवाइल नं
भानुभक्त राई वडा अध्यक्ष ९८४२१३५६३०
ई्रन्द्रावति गुरुङ वडा सदस्य ९८४२२४४६६६
कुरुक्षेत्र नेपाल वडा सदस्य ९८४२१३५२२८
खगिन्द्र धिमाल वडा सदस्य ९८४२०६६८३४
निर्मला गदाल वि.क कार्यापालिका सदस्य ९८००९९११४१८
दिर्गराज राय वडा सचिव ९८४२१४११८८
Undefined
Ward Contact Number: 
९८४२१४११८८
Weight: 
0