सूचना तथा समाचार

अपाङता भएका वाललालिकाहरुका लागि पोषण सहयोग

अपाङता भएका वाललालिकाहरुका लागि पोषण सहयोग पथरी शनिश्चरे २३ असार   मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरका आर्थिक विपन्न तथा बेसहरा अवस्थाका अपाङता भएका वाललालिकाहरुका लागि पोषण सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।   प्रदेश सरकार, नगरपालिका र करुणा फाउन्डेशनको त्रिपक्षी

Pages